การมีตัวแทนอยู่ทั่วโลก

เรามีตัวแทนอยู่ในตลาดทุกแห่งที่สำคัญ ๆ ทุกทวีป เพื่อให้ใกล้ชิดกับลูกค้า พูดภาษาเดียวกัน เข้าใจความต้องการของตลาด
FIMER global presence
+1,100
พนักงานมากกว่า 1,100 คน
20+
ประเทศใน 5 ทวีป
100
ให้บริการในตลาด 100 แห่ง
12
ศูนย์ซ่อม 12 แห่งทั่วโลกใน 5 ทวีป
3
production sites
3
R&D centers

What's new

Intersolar
News
FIMER AT THE SMARTER E EUROPE
Scams
News
Caution - Beware of online scam attempts pretending to be FIMER!