บริการ

คว้าผลตอบแทนจากการลงทุน
ที่ Fimer เราให้บริการที่ครบวงจรตลอดวงจรชีวิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ข้อตกลงระดับการให้บริการมาตรฐานของเราช่วยให้คุณคว้าผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้

นับตั้งแต่เมื่อคุณซื้ออินเวอร์เตอร์ไปจนถึงบริการ เราให้บริการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงสมรรถนะให้ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
เครือข่ายฝ่ายขายและฝ่ายบริการของเราที่กระจายอยู่ทั่วโลก ช่วยให้เราสามารถให้บริการได้ทุกพื้นที่ ทุกเมื่อที่คุณขอ
เราได้ถ่ายทอดการบำรุงรักษา การฝึกอบรม การสนับสนุนทางเทคนิคและความต้องการในการติดต่อการบริการไปพร้อมกัน 

จุดมุ่งหมายคือการคงสมรรถนะไว้ตลอดอายุการใช้งาน
ความพร้อมให้บริการของแต่ละบริการนั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวงจรชีวิตแต่ละช่วง แผนการจัดการวงจรชีวิตระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามีบริการใดบ้างสำหรับวงจรชีวิตแต่ละช่วง
เราจะเผยแพร่แถลงการณ์สถานะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เป็นรายรุ่นไป เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ของคุณ

บริการ