การตรวจเฝ้าระวังและการควบคุม

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ของ Fimer สามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบตรวจเฝ้าระวังและควบคุมต่าง ๆ ได้ ผ่านฟิลด์บัสและตัวแปลงอินเตอร์เฟสที่มีให้เลือกใช้มากมาย
ติดตั้งใช้งานร่วมกับชุดเครื่องบันทึกข้อมูลและชุดตัวควบคุม รวมไปถึงกล่องพักสายตรวจเฝ้าระวังสตริงและเซนเซอร์สภาพแวดล้อม เพื่อเสริมขีดความสามารถให้กับอินเวอร์เตอร์

แพลตฟอร์มบริหารจัดการโรงงาน Aurora Vision เติมเต็มผลิตภัณฑ์นี้ให้สมบูรณ์ โดยการมอบความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานะของระบบ สมรรถนะ และการผลิตไฟฟ้าจากทางไกล และช่วยลูกค้าบริหารจัดการโรงงาน