อุปกรณ์ซอฟต์แวร์

Fimer มีอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ที่จะช่วยผู้รวมระบบและลูกค้าในการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) ที่เหมาะที่สุดและปลอดภัยที่สุดร่วมกับอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ของเราได้
เครื่องมือเหล่านี้มีวิธีการใช้งานที่เข้าใจได้ง่ายและมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อให้ได้อินเวอร์เตอร์และดีไซน์ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมที่สุด