นักลงทุนสัมพนธ์

พลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นกว่า 90% ของธุรกิจของเรา และการส่งออกคิดเป็นประมาณ 90% ของรายได้ทั้งหมด เราจึงเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก

กลยุทธ์ทางธุรกิจของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมครบครัน ความแข็งแกร่งทางการเงินที่เชื่อมั่นได้และการให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่เข้าซื้อและควบรวมกิจการอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ของ ABB ที่แล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563เรายังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่ด้วยกลยุทธ์ที่เน้นภาคพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นเส้นทางการเติบโตของธุรกิจหลังควบรวมกิจการอีกสายหนึ่ง

"ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ผมมั่นใจว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งที่สุดควบคู่กับความเชี่ยวชาญ ความรวดเร็วในการปรับตัว และความใส่ใจซึ่งเป็นคุณสมบัติของเราในตอนนี้ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ"

เสาหลักของความแข็งแกร่งทางการเงินของเรา

การมีตัวแทนไปทั่วโลกทำให้เราเป็นผู้เล่นที่ยังคงยืนหยัดอยู่ในตลาดทุกแห่งที่สำคัญ ๆ

เราเป็นผู้จัดจำหน่ายอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และเรายังมีตัวแทนอยู่ทั่วทุกทวีป

การมีตัวแทนทางตรงใน 26 ประเทศทำให้เราสามารถทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่นต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่งได้

EXPORT

อ้างอิงจากช่วงปี พ.ศ. 2562

Renewable and emobility

อ้างอิงจากช่วงปี พ.ศ. 2562

บทบาทผู้นำในธุรกิจเชิงกลยุทธ์

พันธกิจของเรา คือ การเป็นผู้นำที่ปูทางไปสู่อนาคตแห่งพลังงานทางเลือกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้คนและบริษัทต่าง ๆ มีส่วนช่วยส่งเสริมความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้มากขึ้น และสร้างแหล่งพลังงานเพื่อคนรุ่นต่อไป

ท่ามกลางความต้องการพลังงานหมุนเวียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เราคือผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลก

การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องคือหนทางสู่อนาคต

แนวทางการวิจัยและพัฒนาที่เราใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องที่ศูนย์วิจัยนานาชาติจะช่วยรับประกันว่าเราจะสามารถปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
การนำดีไซน์ระดับโลกมาใช้ให้เกิดผล ต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ และการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์รูปแบบดิจิตอลที่เหนือกว่า คือเป้าหมายในการทำงานของวิศวกรกว่า 200 คนในศูนย์วิจัยและพัฒนา 3 แห่ง

 

  • 11% ของรายได้รวมต่อปี ทุ่มไปกับการลงทุนวิจัยและพัฒนา
  • วิศวกร 200 คน
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนา 3 แห่ง
11%
of yearly total revenues
invested in R&D
+200
engineers
3
R&D centers

What's new

Intersolar
News
FIMER AT THE SMARTER E EUROPE
Scams
News
Caution - Beware of online scam attempts pretending to be FIMER!