สถานีแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรของ Fimer ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาและการผลิตสถานีไฟฟ้าย่อย                                

สำหรับแรงดันต่ำ/ปานกลางและส่วนประกอบไฟฟ้าแรงดันกลาง (MV) ที่เราสั่งสมมายาวนาน
ผลิตภัณฑ์ของ Fimer ประกอบด้วยกล่องหุ้มประกอบสำเร็จแบบต่อแล้วใช้ได้เลย พร้อมอินเวอร์เตอร์และส่วนประกอบไฟฟ้าแรงดันกลาง สถานีอินเวอร์เตอร์สำหรับอินเวอร์เตอร์ในร่ม รวมไปถึงสถานีไฟฟ้าแรงดันกลางแยกต่างหากที่จะเสริมการทำงานของอินเวอร์เตอร์ภายนอกและสถานีอินเวอร์เตอร์

เรามีสถานีแบบครบวงจรจำหน่ายตั้งแต่ 770 kW ไปจนถึง 6,660 MVA