อินเวอร์เตอร์ที่เลิกผลิตไปแล้ว

Fimer ยังคงให้การสนับสนุนอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เลิกผลิตไปแล้ว แผนการจัดการวงจรชีวิตของอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการในเชิงรุก เพื่อให้ความพร้อมใช้งานและสมรรถนะอยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากผู้ใช้ขั้นปลายจะได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุดตามแผนนี้แล้ว ยังทำให้การเปลี่ยนไปใช้อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ ๆ เมื่ออินเวอร์เตอร์รุ่นเก่าสิ้นสุดอายุการใช้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นอีกด้วย