การรับรอง

เราถือว่าคุณภาพคือสิ่งสำคัญอันดับแรกของเรา การที่เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าได้นั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันให้แก่ลูกค้า ตลอดจนความต้องการของตลาดในอนาคตได้นั้น คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา

คุณภาพสำหรับเราคืออะไร

ความใส่ใจที่เรามีต่อคุณภาพส่งผลให้เราสามารถออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพได้

ดังนั้นห้องปฏิบัติการของฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่โรงงานของเราจึงเปิดทำการทุกวัน เพื่อสำรวจวิธีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  ใหม่ ๆ นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์ที่เรามี เราจึงได้จัดตั้งมาตรฐานคุณภาพและการทดสอบที่เข้มงวดขึ้นมา เพื่อรักษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไว้ตลอดอายุการใช้งาน

มาตรฐานคุณภาพและการรับรองในระดับสากล

การรับรองที่เราได้รับจากองค์กรระหว่างประเทศทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดในยุโรปและในระดับสากล

มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

  • ระบบการจัดการคุณภาพ UNI EN ISO 9001:2015
  • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม UNI EN ISO 14001:2015
  • ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย UNI EN ISO 45001:2018 

 

การรับรองอื่น ๆ

Factory Inspection Certificate
Terranuova Bracciolini site: Factory Inspection Certificate
Central_inverters
FIMER India certificates: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IMS Policy

เราใส่ใจต่อคุณภาพและลูกค้าเท่า ๆ กัน

ลูกค้าและผู้บริโภคต้องการสิ่งใดจากผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงอยู่เสมอในขณะที่เราดำเนินงานผลลัพธ์ของการให้ความสำคัญกับคุณภาพอย่างไม่ลดละคือ

  • คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเสมอต้นเสมอปลาย สอดคล้องกับความคาดหวังสูงสุดของลูกค้า
  • ความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • ความชำนาญในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แต่ละตัว
  • ข้อมูลและเทคนิคการฝึกอบรมที่จะสอนวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี ซึ่งจะไปสู่ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม
  • การตรวจสอบเป็นระยะตามข้อกำหนดของระบบตรวจสอบคุณภาพที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน