Liên hệ truyền thông

 

Dành cho yêu cầu về truyền thông tài chính và doanh nghiệp

SEC and Partners
Milano – Roma

Via Ferrante Aporti, 8
20125 Milano
Italy
m. +39 (0) 026 249 991

Michele Calcaterra
Supervisor

e-mail: calcaterra@secrp.com
m. +39 (0) 335 461 985

Matteo Steinbach
Account Director

e-mail: steinbach@secrp.com
m. +39 (0) 346 106 3989

Dành cho yêu cầu về truyền thông kinh doanh và thương mại

Limegreen Communications Limited
6 Featherstone Road

Kings Heath
Birmingham
B14 6BB

 


e-mail: twist@limegreencommunications.com
m. +44 (0) 7774 925 943

FIMER S.p.A.
Via John Fitzgerald Kennedy, 26

20871 Vimercate
Italy
e-mail: media.relations@fimer.com