ฝ่ายบริหาร

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารและบุคคลสำคัญของ FIMER
Claudio Roberto Calabi
Claudio Roberto Calabi
Sole Director

Claudio Roberto Calabi graduated in Economics at the Turin University, and since the early 80s he started a long and successful career supporting Italian and multinational companies in managing difficult restructuring processes and leading them to economic and financial sustainability. 
Among the most relevant experiences, he was appointed CEO and General Manager of RCS Editori, CEO of ANSA and Il Sole 24 Ore SA, as well as CEO of Camuzzi Gazometri, Board Member of San Raffaele and ICM, and Board Member and President of the Executive Committee of Banca Carige.
He is currently Chairman of Risanamento and Italtel, Chairman of the Board of Directors of Milano Santa Giulia, Vice Chairman of the Board of GLF Grandi Lavori Fincolsit, and Board Member of B.E., La Scuola, I.C.M., and of Polis.
On December 16th Claudio Calabi has been appointed Sole Director of FIMER Group.
 

ละบุคคลสำคัญของ FIMER

Filippo Carzaniga
Filippo Carzaniga
Operative Director

Filippo Carzaniga เข้าร่วมกลุ่มบริษัท FIMER ในปี พ.ศ. 2549 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด หลังสำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การสื่อสารที่มหาวิทยาลัยภาษาและการสื่อสาร IULM เขาได้รับแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2551 ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งรับผิดชอบพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ มีหน้าที่ดูแล "ลูกค้ารายใหญ่" ของแผนกการพาณิชย์

Read full CV
Filippo Carzaniga
Filippo Carzaniga
Operative Director

Filippo Carzaniga เข้าร่วมกลุ่มบริษัท FIMER ในปี พ.ศ. 2549 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด หลังสำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การสื่อสารที่มหาวิทยาลัยภาษาและการสื่อสาร IULM เขาได้รับแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2551 ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งรับผิดชอบพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ มีหน้าที่ดูแล "ลูกค้ารายใหญ่" ของแผนกการพาณิชย์ เขาได้รับแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2555 ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ FIMER S.p.A เขาลาออกจาก FIMER S.p.A ในปี พ.ศ. 2557 และย้ายไปต่างประเทศที่เพื่อดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Fintechno TLC เขากลับมาทำงานที่กลุ่มบริษัท FIMER ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2561 ในฐานะกรรมการผู้จัดการและสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือจากตำแหน่งนี้แล้ว ปัจจุบันเขายังรับหน้าที่ควบคุมดูแลหน่วยธุรกิจเกิดใหม่ ซึ่งกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (หน่วยธุรกิจพลังงานยานยนต์) ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2562 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นซีอีโอ และในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2563 เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน กลุ่มบริษัท

Close
Leonardo Botti
Managing Director Global Solar Business (CBO)

Leonardo Botti ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายขายและจัดการผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของ FIMER เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 และประจำอยู่ที่เทศบาลเมือง Terranuova Bracciolini ประเทศอิตาลี มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลักดันยอดขายทั่วโลกให้สูงขึ้น ในทุกรูปแบบการใช้งาน ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์

ก่อนเข้ารับตำแหน่งนี้ Leonardo เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ทั่วโลกที่ ABB Solar ประจำอยู่ที่เทศบาลเมือง Terranuova Bracciolini และรับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์

Read full CV
Leonardo Botti
Managing Director Global Solar Business (CBO)

Leonardo Botti ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายขายและจัดการผลิตภัณฑ์ทั่วโลกของ FIMER เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 และประจำอยู่ที่เทศบาลเมือง Terranuova Bracciolini ประเทศอิตาลี มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลักดันยอดขายทั่วโลกให้สูงขึ้น ในทุกรูปแบบการใช้งาน ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์

ก่อนเข้ารับตำแหน่งนี้ Leonardo เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ทั่วโลกที่ ABB Solar ประจำอยู่ที่เทศบาลเมือง Terranuova Bracciolini และรับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์

ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ และการขายของเขานั้นได้รับการพิสูจน์ เป็นที่ประจักษ์ จากการที่เขาเคยรับบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหารในหน่วยต่าง ๆ ของบริษัทที่เขาทำก่อนหน้านี้อย่างเช่น Power-One และ Magnetek

เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์ และปริญญาโทสาขาการกำกับดูแลและกลยุทธ์ทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัยปิซา

Close
Gaetano Belluccio
Managing Director Global EVI Business (CBO)

Gaetano Belluccio joined FIMER Group in 2017, and he is based in Vimercate (Italy). He was appointed as Managing Director- e-Mobility Line of Business in May 2020.

He holds a master’s degree in Electrical Engineering from the Polytechnic University of Milan, and he started his career path in the field of Technical and Product Engineering. 
 

Read full CV
Gaetano Belluccio
Managing Director Global EVI Business (CBO)

Gaetano Belluccio joined FIMER Group in 2017, and he is based in Vimercate (Italy). He was appointed as Managing Director- e-Mobility Line of Business in May 2020.

He holds a master’s degree in Electrical Engineering from the Polytechnic University of Milan, and he started his career path in the field of Technical and Product Engineering. 

Gaetano has developed expertise as a technical engineer first working for a leading company in state-of-the-art electromechanical and electronic components and systems for rail vehicles. 
In the last few years, he has gained proven experience as E-Mobility Product Engineer, holding the role of Project and Product Manager by focusing on all the operational and management activities related to charging infrastructure for AC and DC electric vehicles.

Close
Paolo Casini
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

Paolo Casini ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ FIMER ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และประจำอยู่ที่เทศบาลเมือง Terranuova Bracciolini (อิตาลี) รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

ก่อนเข้ารับตำแหน่งนี้ เขาเคยรับบทบาทที่คล้ายกันที่ ABB ในฐานะผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก และก่อนหน้านั้นอีกในฐานะผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก

Read full CV
Paolo Casini
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

Paolo Casini ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ FIMER ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และประจำอยู่ที่เทศบาลเมือง Terranuova Bracciolini (อิตาลี) รับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์

ก่อนเข้ารับตำแหน่งนี้ เขาเคยรับบทบาทที่คล้ายกันที่ ABB ในฐานะผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก และก่อนหน้านั้นอีกในฐานะผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก

ประสบการณ์ 3 ทศวรรษในบทบาทการค้าและเทคโนโลยีได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การจัดการโครงการ การพัฒนาธุรกิจ และการขาย

Paolo สำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยปิซา

Close
Roberto Galuppi
Chief Operations Officer

Roberto Galuppi ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยประจำอยู่ที่อิตาลี และรับผิดชอบไซต์การผลิตที่เทศบาลเมือง Terranova Bracciolini (อิตาลี) และที่บังกาลอร์ (อินเดีย)

Read full CV
Roberto Galuppi
Chief Operations Officer

Roberto Galuppi ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยประจำอยู่ที่อิตาลี และรับผิดชอบไซต์การผลิตที่เทศบาลเมือง Terranova Bracciolini (อิตาลี) และที่บังกาลอร์ (อินเดีย)

ก่อนเข้ารับตำแหน่งนี้ เขาเคยเป็นผู้จัดการหน่วยธุรกิจท้องถิ่นและผู้จัดการโรงงานให้กับธุรกิจอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน ABB Roberto พร้อมประวัติผลงานอันน่าทึ่งนานกว่า 20 ปีขณะทำงานให้กับ ABB ครอบคลุมหลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโรงงาน และการจัดการคุณภาพ

เขาสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจาก Universitá degli Studie di Cassino e del Lazio Meridionale ในอิตาลี

Close
Elena Ambrosioni
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและควบคุม

Elena Ambrosioni ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและควบคุมในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยประจำอยู่ที่อิตาลี

ก่อนเข้ารับตำแหน่งนี้ Elena เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมทั่วโลกสำหรับหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของ ABB เป็นเวลาหลายปี Elena เคยทำงานในหลายสายงาน เช่น การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง สำนักงานบริหารโครงการข้ามแผนกภายใน ABB และในประเทศต่าง ๆ ที่ ABB ดำเนินกิจการอยู่

Read full CV
Elena Ambrosioni
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและควบคุม

Elena Ambrosioni ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและควบคุมในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยประจำอยู่ที่อิตาลี

ก่อนเข้ารับตำแหน่งนี้ Elena เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมทั่วโลกสำหรับหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของ ABB เป็นเวลาหลายปี Elena เคยทำงานในหลายสายงาน เช่น การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง สำนักงานบริหารโครงการข้ามแผนกภายใน ABB และในประเทศต่าง ๆ ที่ ABB ดำเนินกิจการอยู่

Elena สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Luigi Bocconi ในกรุงมิลาน และหลักสูตรผู้บริหารที่โรงเรียนธุรกิจวอร์ตัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

Close
Carlo Corollo
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Carlo เข้าร่วมกลุ่มบริษัท FIMER ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

หลังจากสำเร็จการศึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กรที่ Bocconi University of Milan เขาทำงานอยู่หลายปีในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในฐานะที่ปรึกษาด้านกิจการสาธารณะ

Read full CV
Carlo Corollo
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Carlo เข้าร่วมกลุ่มบริษัท FIMER ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

หลังจากสำเร็จการศึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กรที่ Bocconi University of Milan เขาทำงานอยู่หลายปีในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในฐานะที่ปรึกษาด้านกิจการสาธารณะ

Carlo เริ่มต้นชีวิตการทำงานในแผนกทรัพยากรบุคคล โดยทำงานให้กับกลุ่มบริษัท Ferrero ในลักเซมเบิร์ก สำนักงานใหญ่ยุโรป จากนั้นเขาใช้เวลา 19 ปีทำงานให้กับ Stanley Black & Decker ที่ที่เขาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญด้านทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่นคือ เขาเคยเป็นผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรมนุษย์ควบคู่คิดธุรกิจ (HR Business Partner) และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับยุโรป นอกจากนี้ Carlo ยังประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับภูมิภาคและรองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำยุโรปในเวลาต่อมาอีกด้วย ซึ่งได้ช่วยให้เขาสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับสากล

Carlo ได้รับประสบการณ์มากมายจากการทำงานร่วมกับองค์กรต่างชาติที่มีชื่อเสียง Carlo ช่วยให้องค์กรเหล่านั้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างและสร้างค่านิยมที่จะแปลงความต้องการทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ไปเป็นการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบัน Carlo กำลังทำหน้าที่ดูแลยุทธศาสตร์บุคลากรของกลุ่มบริษัทให้กับ FIMER ที่เมือง Vimercate ประเทศอิตาลี

Close
Valerio Gianoli
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

Valerio Gianoli ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ FIMER S.p.A. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และประจำอยู่ที่เมือง Vimercate ประเทศอิตาลี รับผิดชอบกิจการด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัท ต่อมา Valerio Gianoli ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ FIMER S.p.A. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และประจำอยู่ที่เมือง Vimercate ประเทศอิตาลี รับผิดชอบกิจการด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัท

ก่อนเข้ารับตำแหน่งนี้ เขาเคยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาวุโสภายใน ABB ที่คอยให้การสนับสนุนทุกแผนก และประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ ABB S.p.A. ที่เทศบาล Sesto San Giovanni

Read full CV
Valerio Gianoli
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

Valerio Gianoli ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ FIMER S.p.A. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และประจำอยู่ที่เมือง Vimercate ประเทศอิตาลี รับผิดชอบกิจการด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัท ต่อมา Valerio Gianoli ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ FIMER S.p.A. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และประจำอยู่ที่เมือง Vimercate ประเทศอิตาลี รับผิดชอบกิจการด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัท

ก่อนเข้ารับตำแหน่งนี้ เขาเคยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาวุโสภายใน ABB ที่คอยให้การสนับสนุนทุกแผนก และประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ ABB S.p.A. ที่เทศบาล Sesto San Giovanni

ก่อนหน้านั้นเขาทำงานเป็นนักกฎหมายด้านการควบรวมและซื้อกิจการให้กับบริษัทกฎหมายต่างประเทศและในประเทศ

Valerio สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์และมีใบอนุญาตให้ว่าความได้

Close
Roberto Basile
Chief Marketing and Communication Officer

Roberto Basile joined the FIMER Group in January 2021 as Chief Marketing and Communication Officer.
Roberto spent more than 20 years in automotive industry and, more in particular, he worked for a Japanese premium Brand, covering different strategic roles and responsibilities. 

Read full CV
Roberto Basile
Chief Marketing and Communication Officer

Roberto Basile joined the FIMER Group in January 2021 as Chief Marketing and Communication Officer.
Roberto spent more than 20 years in automotive industry and, more in particular, he worked for a Japanese premium Brand, covering different strategic roles and responsibilities. In 2016 he reached the position of Brand Manager Europe for Motorcycle, Marine and ATV’s, expatriating from Italy to the European HQ in the Netherlands.

Close
Marco Masini
Head of Procurement & SCM

Marco Masini has more than 35 years of experience in Supply Chain world. 
After scientific and economics education, he joined Magnetek where he grew up in the sourcing area, becoming part of the Board of Management of the company. 
With the acquisition from Power One, Marco became Procurement Manager, and when the acquisition from ABB occurred in 2013, he has been appointed BU Manager and then global Sourcing Director in FIMER for Terranuova Bracciolini business lines.
In November 2021 he became Head of Procurement & SCM for FIMER Group.

Read full CV
Marco Masini
Head of Procurement & SCM

 

 

 

Close
Massimo Colombo
Head of Logistic & MtO

After his technical electronics studies, Massimo Colombo joined ST Microelectronics and in the early 90s he started his career in the Supply Chain department of an industrial manufacturing company, getting the responsibility of the sourcing department after few years.
Massimo joined FIMER in 2009 as Procurement Manager and, after 2 years, has been appointed Head of Procurement for the three Lines of Business, leading the sourcing activities in Vimercate for more than 10 years. After the merge with ABB, he maintained the role of Procurement Director for Vimercate LoB.
Since November 2021 he is Head of Logistic and MtO of the Group.